Teden športa v Športni jeseni 2021

Osmo leto zapored pripravljamo Teden športa v Ljubljani. Zato vabimo društa, zavode in vse zainteresirane, da se nam septembra pridružijo na prestavitvah športnih porgramov in dejavnosti športnih društev oziroma pri spodbujanju prebivalcev k vsakodnevnem gibanju. Dogodki bodo za udeležence brezplačni.

Program: https://www.szlj.si/2021/06/21/najavljamo-teden-sporta-2021/

Informacije o programu: https://www.razgibajmoljubljano.si/?p=1280&preview=true&_thumbnail_id=1282

Društva, zavodi in drugi zainteresirani se prijavite prek

SPLETNE PRIJAVNICE

Rok prijave: 10. avgust 2021

/Rok prijave podaljšujemo do 15. 8. 2021/

Program Tedna športa bomo, če bo potrebno, prilagodili takratni epidemiološki situaciji.

PROGRAM ŠPORTNE JESENI

Poleg Tedna športa, ki je osrednji jesenski dogodek, bomo izpostavili tudi vse druge dogodke, ki jih društva, zavodi in drugi partnerji pripravljate septembra. Točen program bomo objavili.

SODELOVANJE NA DOGODKU

Na Tednu športa lahko sodelujejo društva, zveze, zavodi, podjetja in posamezniki, ki se ukvarjajo s športom, športnimi aktivnostmi, zdravjem, zdravo prehrano, svetovanjem s področja športa in zdravja. Društva, člani ljubljanskih zvez športnih društev ter zavodi in službe MOL sodelujejo na dogodku brezplačno. Ostali nas za način sodelovanja kontaktirajte po e-pošti razgibajmo.ljubljano@gmail.com.

Sodelovanje na dogodkih je prostovoljno in brezplačno, a zaradi lažje organizacije in naših stroškov prosimo, da morebitno ne-udeležbo sporočite en teden pred izvedbo dogodka.

Vsi, ki se boste prijavili do 10. 8. 2021 boste upravičeni do dodatnih ugodnosti pri oglaševanju prek Razgibajmo Ljubljano za vse vaše programe. 

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA IN SODELUJOČIH

1.     Obveznosti Razgibajmo Ljubljano

 • Zagotovi program dogodka na krovnem nivoju;
 • Za potrebe predstavitev zagotovi prostor, po želji izvajalca pa vsaj polovico stojnice za  predstavitev (razen na Mini olimpijadi);
 • Zagotovi povezovalca oziroma voditelja dogodka;
 • Zagotovi ozvočenje;
 • Zagotovi vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
 • Krije stroške zdravstvenega varstva, varovanja in zavarovanja prireditve;
 • Krije stroške izvedbe dogodka na krovnem nivoju;
 • Zagotovi celostno podobo;
 • Zagotovi fotografiranje in snemanje na dogodkih;
 • Pripravi predstavitven material za Teden športa;
 • Zagotovi oglaševanje dogodka.

    2. Obveznosti izvajalca

 • Pravočasna prijava za sodelovanje;
 • Upošteva rok za morebitno odjavo;
 • Krije vse stroške lastne predstavitve, prevozov in parkiranja;
 • Ustrezna priprava na izvedbo dogodka;
 • Po možnostih v skupni fond nagrad za žrebanje doda svoje;
 • Po možnostih sodeluje pri pripravi predstavitvenih filmov, po navodilih in v dogovorih z organizatorjem;
 • Po najboljših močeh zagotovi športnike, ki bodo sodelovali na novinarski konferenci in predstvitvenih akcijah;
 • Na spletu in na socialnih omrežjih deli oglase in objave Razgibajmo Ljubljano oz. ob najavah dogodkov omeni Razgibajmo Ljubljano.

OPOZORILO: Pogosto se zgodi, da se društva odjavijo na večer pred dogodkom, na dan dogodka ali pa na dogodek enostavno ne pridejo. Ker imamo program in postavitev pripravljena glede na prijave, nam to povzroči nemalo sitnosti, dodatnega dela in tudi stroškov. Zato prosimo, da se dogodka, na katerega se prijavite, tudi udeležite.