Rekreacija v MOL

Redno dnevno telesno vadbo v Ljubljani spodbuja tudi Mestna občina Ljubljana. Preko Letnega programa športa financira in sofinancira programe rekreacije različnih športnih panog. Večina programov je za udeležence brezplačna. Programe vodijo športna društva ali zveze, izvaja jih strokovno izobražen oz. usposobljen kader.

Programi rekreacije se izvajajo v obliki organzirane vadbe ali akcij.