ŠPORTNA JESEN S TEDNOM ŠPORTA 2020- razpis in prijavnica za sodelujoče

ŠPORTNA JESEN 2020: od konca avgusta do začetka oktobra

TEDEN ŠPORTA 2020: 5. – 12. september 2020

ROK  ZA PRIJAVO: 10. 7. 2020

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO: 25.7.2020

PRIJAVE SO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA: KLIK

Ker nam je letos pomlad ušla, za naše dogodke izkoriščamo poletje, še bolj pa upamo, da se bomo jeseni zares lahko srečali tako, kot smo se do sedaj že šestkrat.

Razgibajmo Ljubjajno pripravljamo Šprotno jesen, z osrednjim dogodkom Teden športa tako, kot do sedaj, z nekaj spremembami in novostmi, v primeru posebnih ukrepov pa bomo dogodek prilagodili takratni situaciji.

OBJAVA in DODATNE INFORMACIJE: www.razgibajmoljubljano.si

INFORMACIJE: razgibajmo.ljubljano@gmail.com

PROGRAM TEDNA ŠPORTA 2020

 • 5. in 6. september: vikend bo tudi letos namenjen pohodniškim in kolesarskim akcijam ter posameznim dogodkom,
 • 7. in 8. september: ponedeljek in torek bodo dnevi odprtih vrat in vadb na Otokih športa
 • 9. september: sreda je namenjena projektom Razgibajmo Ljubljano,
 • 10. in 11. september: četrtek in petek bo Mini olimpijada,
 • 12. september: v soboto Teden športa zaključimo s Športno tržnico.
 • CEL TEDEN: vadbe in dejavnosti društev, vezane na program Razgibajmo Ljubljano, vadbe na Otokih športa, delavnice, …

PROGRAM ŠPORTNE JESENI 2020

Poleg Tedna športa, ki je osrednji jesenski dogodek, bomo izpostavili tudi vse druge dogodke, ki jih društva, zavodi in drugi partnerji pripravljate septembra.

Vabimo vas, da se tudi z vašimi dogodki priključite Športni jeseni, zato nam sporočite vaše aktivnosti od konca avgusta do začetka oktobra (lahko tudi do konca, se bomo prilagodili z datumom).

Za lažjo odločitev nekaj informacij, kako in kje lahko sodelujete:

 • Na svojem dogodku, ki ga načrtujete (dnevi odprtih vrat, nastopi, …)
 • Če oranizirate temovanje in vabite sodelujoče.
 • Če organizirate tekmovanje in vabite gledalce.
 • Na Evropskem tednu mobilnosti, 16. – 22. september, ki letos spodbuja, aktivnost pri prebivalcih, saj je moto letošnjega ETM – ja je “Izberi čistejši način prevoza”, s katerim želijo opozoriti tudi na pomankanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja vožnja z avtomobilom. Športna društva lahko tokrat zares aktivno sodelujemo zraven, zato vas vabimo, da se pridružite dogodku.
 • Na Evropskem tednu športa, 23. – 30. september,
 • Na Bodi športnik, 25. september
 • Na drugih dogodkih

Letos načrtujemo izdajo spletne zgibanke in vas vabimo, da nam boste sporočili vaše vadbe in dogodke, ki jih boste izvajali septembra. Če nam jih boste poslali do 10. avgusta, jih bomo objavili tudi v medijih, s katerimi imamo dogovor.

SODELOVANJE NA DOGODKU

Na Tednu športa lahko sodelujejo društva, zveze, zavodi, podjetja in posamezniki, ki se ukvarjajo s športom, športnimi aktivnostmi, zdravjem, zdravo prehrano, svetovanjem s področja športa in zdravja. Društva, člani Športne zveze Ljubljane, Zveze športnih društev Krim in Zveze športnih društev Slovan ter zavodi in službe MOL sodelujejo na dogodku brezplačno. Za ostala društva in organizacije je kotizacija 100 eur + DDV. Poleg Tedna športa lahko do konca leta sodelujejo tudi na drugih dogodkih Razgibajmo Ljubljano, če program in ponudba ustrezata razpisanemu programu.

Sodelovanje na dogodkih je prostovoljno in brezplačno, a zaradi lažje organizacije in naših stroškov prosimo, da morebitno ne-udeležbo sporočite en teden pred izvedbo dogodka.

Za društva, ki bodo sodelovala le na dogodku Bodi športnik, Igraj se z mano ni pogoj članstvo v zvezah oz. plačilo kotizacije. Sodelovanje samo na tem dogodku pa se ne šteje v sodelovanje pri projektu Razgibajmo Ljubljano oz.  kot sodelovanje v programu LPŠ, MOL za leto 2020. 

Vsi, ki se boste prijavili do 10. 7. 2020 boste upravičeni do dodatnih ugodnosti pri oglaševanju preko Razgibajmo Ljubljano za vse vaše programe. 

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA IN SODELUJOČIH

1.     Obveznosti Razgibajmo Ljubljano

 • Zagotovi program dogodka na krovnem nivoju;
 • Za potrebe predstavitev zagotovi prostor, po želji izvajalca pa vsaj polovico stojnice za  predstavitev (razen na Mini olimpijadi);
 • Zagotovi povezovalca oziroma voditelja dogodka;
 • Zagotovi ozvočenje;
 • Zagotovi vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
 • Krije stroške zdravstvenega varstva, varovanja in zavarovanja prireditve;
 • Krije stroške izvedbe dogodka na krovnem nivoju;
 • Zagotovi celostno podobo;
 • Zagotovi fotografiranje in snemanje na dogodkih;
 • Pripravi predstavitven material za Teden športa;
 • Zagotovi oglaševanje dogodka.

    2. Obveznosti izvajalca

 • Pravočasna prijava za sodelovanje;
 • Upošteva rok za morebitno odjavo;
 • Krije vse stroške lastne predstavitve, prevozov in parkiranja;
 • Ustrezna priprava na izvedbo dogodka;
 • Po možnostih v skupni fond nagrad za žrebanje doda svoje;
 • Po možnostih sodeluje pri pripravi predstavitvenih filmov, po navodilih in v dogovorih z organizatorjem;
 • Po najboljših močeh zagotovi športnike, ki bodo sodelovali na novinarski konferenci in predstvitvenih akcijah;
 • Na spletu in na socialnih omrežjih deli oglase in objave Razgibajmo Ljubljano oz. ob najavah dogodkov omeni Razgibajmo Ljubljano.

OPOZORILO: Pogosto se zgodi, da se društva odjavijo na večer pred dogodkom, na dan dogodka ali pa na dogodek enostavno ne pridejo. Ker imamo program in postavitev pripravljena glede na prijave, nam to povzroči nemalo sitnosti, dodatnega dela in tudi stroškov. Zato prosimo, da se dogodka, na katerega se prijavite, tudi udeležite.

Organizacijski odbor Tedna športa:

 • Športna zveza Ljubljane: Aleš Remih, Žiga Černe, Vesna Paulić, Boštjan Pungrčar, Matej Pogačar
 • Zveza športnih društev Krim: Katarina Šinkovec
 • Zveza športnih društev Slovan: Tomaž Žugel