Tek

Cooperjevi testi

S Cooperjevim testiranjem merimo aerobne funkcionalne sposobnosti, s katerimi ugotavljamo vzdržljivost in splošno telesno pripravljenost posameznika.

Testiranja potekajo v Športnem parku Kodeljevo na stadionu Slovan. V letu 2021 bodo testi predvidoma potekali:

  • četrtek, 10. junij, od 16.00 – 19.00
  • četrtek, 26. avgust, od 16.00 – 19.00
  • četrtek, 16. september, od 16.00 – 19.00
  • četrtek, 14. oktober, od 16.00 – 19.00

Zaradi startov ob določeni uri (na 25 min) je obvezna prijava. Prijavljeni bodo o razvrstitvi v skupino obveščeni na vpisan elektronski naslov v sredo pred posameznim testom.

Testiranje je za udeležence brezplačno.

Test sestavljata teka na 2400 metrov za moške in 1600 metrov za ženske (oboji stari nad 16 let), ki ju je potrebno preteči v čim krajšem času, a tako, da pri tem ne ogrožate lastnega zdravja (za ženske, ki pretečejo 1600 m razdaljo hitreje kot v 8-ih minutah, je priporočljivo, da opravijo preizkus na razdalji 2400 m).

V dodatni ponudbi bodo še meritve telesne teže, krvnega pritiska, telesne višine in svetovanje ter razlaga dosežka s strani strokovnjakov tekaške vadbe.

Ko pridete na testiranje, se najprej zglasite na prijavnem mestu, kjer boste dobili startno številko. Sledijo meritve (telesna višina, teža, krvni tlak…), samostojno ogrevanje in nato preizkus. Po teku vam bodo na voljo tudi strokovnjaki s področja športnega treninga, ki vam lahko kvalitetno svetujejo glede vaše tekaške oz. športne vadbe. Testiranje poteka v vsakem vremenu.

Preizkusa se udeležujete na lastno odgovornost. Organizatorji akcije ne odgovarjajo za morebitno povzročeno škodo na materialih in ljudeh. Organizator bo v času prireditve zagotovil službo za prvo pomoč.

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev oz. udeležencev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).