Razpis Tedna športa 2018

ROK  ZA PRIJAVO: 30. 6. 2018

PRIJAVE SO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA: KLIK

OBJAVA in DODATNE INFORMACIJE:
www.razgibajmoljubljano.si
SODELOVANJE NA DOGODKUPogosto se zgodi, da se društva, odjavijo na večer pred dogodkom, na dan dogodka ali pa na dogodek enostavno ne pridejo. Ker imamo program in
postavitev pripravljena glede na prijave, nam to povzroči nemalo sitnosti,
dodatnega dela, v nekaterih primerih tudi stroškov. Zato prosimo, da se dogodka udeležite. 
PROGRAM
Sobota, 8. september
Pridružite
se športnemu dogodku: 
ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH IN
FESTIVAL TELOVADBE
Lokacija
          Različne

Ura
          Različne

Dogodek je organizran s strani posameznih društev in izveden v okviru
Tedna športa 2018.
Prijave
         Prijav
društev za ta dogodek ni.
Nedelja, 9. september
POHODNE IN KOLESARSKE AKCIJE ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE
Lokacija

Različne

Ura

Različne

Program

Pohodi na vzpetine v okolici
Ljubljane;

Pohodi po Ljubljani;

Kolesarski izleti po Ljubljani in
okolico Ljubljane;

Druge vodene kolesarske akcije.

Prijave

Vsi,
s primernim programom, ki ga boste (lahko) izvedli 9. semptembra;

Prijave
preko spletnega obrazca Teden športa 2018.
Informacije: ziga.cerne@szlj.si
Ponedeljek, 10. in torek, 11.
september

OTOKI ŠPORTA in KAM NA VADBO? 
Lokacija

Različne
lokacije;

Za
dosedanje izvajalce teh programov so lokacije že določene, dodatne lokacije
lahko društva sama izberete. 


Ura

Uro
določite društva sama.
Program

Program
predstavitev je za udeležence brezplačen;

Otoki
športa, predstavitev vadb na trim stezah, trim otokih;

Predstavitev
športnih akcij Ljubljane, programa Razgibajmo Ljubljano.

Predstavitev
vadb na prostem;

Predstavitve
vadb v športnih in ledenih dvoranah, bazenih, na osnovnih šolah, …


Prijave
         Vsi,
s primernim programom, ki ga boste izvedli 10. ali 11. septembra;
        Točen
urnik, lokacijo in kratek opis programa morate sporočiti najkasneje do 20.
avgusta 2018;
        Podroben
program bo objavljen na spletnih straneh ter na oglasnih deskah v bližini
lokacij, kjer se bodo izvajale vadbe;
        Prijave
preko spletnega obrazca Teden športa 2018.
Informacije:  info@tdslovan.si (otoki športa)
                      ziga.cerne@szlj.si  (športne akcije)
                       razgibajmo.ljubljano@gmail.com  (drugo)
Torek, 11. september 
Ali sem fit?: TELOVADIMO V LJUBLJANI


Dogodek je organizran s strani posameznih društev in izveden v okviru Tedna športa 2018.
Prijave
          Prijav društev za ta dogodek ni.
                  
Sreda, 12. september
Ali sem
fit?: 
IZMERITE KONDICIJO
Lokacija

Kodeljevo

Ura

16h
do 19h
Program
          Testiranje kondicije;
          Predstavitev programov za izboljšanje kondicije
Prijave
     Vsi,
s primernim programom, ki se lahko pridružite aktivnim predstavitvam (cooperjevi testi in   druge oblike meritev, program vadbe, …);
         Prijave
preko spletnega obrazca Teden športa 2018.
                  
Četrtek, 13. september in petek,
14. september – Mini olimpijada
Lokacija

Kongresni
trg, park Zvezda


Ura

9h
do 12h
Program

Mini olimpijada, športni dan za
učence od 1. – 3. razreda OŠ.

V sodelovanju z OKS, z olimpijsko
zastavo, himno, prisego.

Društva pripravijo poligone z 10
minutno aktivnostjo za posamezno skupino.

Skupine otrok krožijo med poligoni.

Panoge se med seboj dogovorite za
skupno sodelovanje na poligonih.
       Otroci bodo v »spominsko« vrečko,
poleg praktičnih nagrad, dobili tudi letake vseh društev. Društva morate letake
dostaviti najkasneje do ponedeljka, 04. septembra, v ŠC Triglav.
    Če imate možnost pridobiti manjše
praktične nagrade za otroke, računajte, da bo v dveh dneh na Mini Olimpijadi
sodelovalo okoli 1000 otrok.
Prijave
         Prijave
preko spletnega obrazca Teden športa 2018.


Petek, 14. september – Bodi športnik
– Mednarodni športno družabni dogodek »Igraj se z mano«
Lokacija

ŠC
Triglav


Ura

9h
do 12h


Program
          Mednarodni športno – družabni
dogodek, katerega rdeča nit je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v
družbo;
     V različnih športnih panogah sodelujejo
osebe s posebnimi potrebami, sodelujejo pa tudi drugi udeleženci osnovnih šol,
vrtcev, zavodov, društev, srednjih šol in študentov.

Namen dogodka je spodbujanje
socialne integracije med osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo,
z igro na turnirjih in delavnicah.

Dogodek že enajsto leto zapored
organizira in izvaja  Center Janeza Levca
Ljubjana v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije, izveden bo sklopu Tedna
športa 2018

Dogodek je za vse udeležence
brezplačen (delavničarji, šole, starši, učitelji…)


Prijave

Prijave
preko spletnega obrazca Teden športa 2018 so zgolj informativne.
Informacije in izvedba: info@igrajsezmano.si
Sobota, 15. september – Dan
športa
ŠPORTNA TRŽNICA in finale v
ULIČNI KOŠARKI
Lokacija

Kongresni
trg in park Zvezda


Ura

Športna
tržnica, od 9h do 15h

Ulična
košarka od 11h do 18h


Program

Predstavitve in nastopi društev,
možnost vadbe, svetovanja, nagradna žrebanja.

Aktivne predstavitve in nastopi.

Sodelovanje med društvi.

Povezovanje med različnimi
panogami.

Finale v ulični košarki.

Organizator bo za vse udeležence
pripravil delavnico o učinkoviti sejemski predstavitvi.
Prijave

Prijave
preko spletnega obrazca Teden športa 2018;

Prijav
za ulično košarko za društva ni.
Informacije: razgibajmo.ljubljano@gmail.com (Teden športa)
                      ales.remih@szlj.si (Ulična košarka)
POGOJI SODELOVANJA
Na
Tednu športna lahko sodelujejo društva, zveze, zavodi, podjetja in posamezniki,
ki se ukvarjajo s športom, športnimi aktivnostmi, zdravjem, zdravo prehrano,
svetovanjem s področja športa in zdravja. Društva, člani zvez športnih društev
Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim in Zveza športnih društev
Slovan sodelujejo na dogodku brezplačno.
Za
ostala društva in organizacije je kotizacija 60 eur + DDV. Poleg Tedna športa
lahko do konca leta sodelujete tudi na drugih dogodkih Razgibajmo Ljubljano, če
vaš program in ponudba ustreza razpisanemu programu.
Za
društva, ki boste sodelovala le na dogodku Bodi športnik, Igraj se z mano ni
pogoj članstvo v zvezah oz. plačilo kotizacije. Sodelovanje samo na tem dogodku
pa se ne šteje v sodelovanje pri projektu Razgibajmo Ljubljano oz.  kot sodelovanje v programu LPŠ, MOL za leto
2018.  
Vsi prijavljeni do 30. 6. 2018 bodo upoštevani pri spletnem oglaševanju
in pozvani na sodelovanje pri pripravi  spletnega reklamnega materiala za Teden športa
2018. 
OBVEZNOSTI organizatorja in sodelujočih

1.     Obveznosti konzorcija Razgibajmo
Ljubljano

Za potrebe predstavitev zagotovi
prostor, po želji izvajalca pa vsaj polovico stojnice za  predstavitev (razen na Mini olimpijadi in
Igraj se z mano);

Zagotovi povezovalca oziroma voditelja
dogodka;

Zagotovo ozvočenje;

Zagotovi vsa potrebna dovoljenja in
soglasja;

Krije stroške zdravstvenega varstva,
varovanja in zavarovanja prireditve;

Krije stroške izvedbe dogodka na
krovnem nivoju;

Zagotovi celostno podobo;

Zagotovi fotografiranje in snemanje na
dogodkih;

Pripravi predstavitven material za Teden
športa;

Zagotovi organizacijo novinarske
konference in oglaševanje dogodka.
2.     Obveznosti
izvajalca

Pravočasna prijava za sodelovanje;

Upošteva rok za morebitno odjavo;

Krije vse stroške lastne predstavitve,
prevozov in parkiranja;

Ustrezna priprava na izvedbo dogodka;

Po možnostih v skupni fond nagrad za
žrebanje doda svoje;

Sodelujejo pri pripravi predstavitvenih
filmov, po navodilih in v dogovorih z organizatorjem;

Po najboljših močeh zagotovi športnike,
ki bodo sodelovali na novinarski konferenci in predstvitvenih akcijah;

Na spletu in na socialnih omrežjih deli
oglase in objave Razgibajmo Ljubljano oz. ob najavah dogodkov omeni Razgibajmo
Ljubljano.
Organizacijski odbor Tedna športa:
Športna zveza Ljubljane: Aleš
Remih, Žiga Černe, Vesna Paulić, Boštjan Pungrčar
Športna zveza Univerze v
Ljubljani: Rok Petrič
Zveza športnih društev Krim:
Katarina Šinkovec
Zveza športnih društev
Slovan: Tomaž Žugel